Αιματολογικές Εξετάσεις-Πήξη

 

Οι αιματολογικές εξετάσεις αφορούν τη μέτρηση των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων σε ειδικό αιματολογικό αναλυτή, τον έλεγχο αναιμίας μέσω της μέτρησης της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη και τον έλεγχο της μορφολογίας των κυττάρων στο υψηλής ευκρίνειας οπτικό μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας ειδικές χρώσεις προς αποκλεισμό αιματολογικών παθήσεων.

Η αιμόσταση είναι το σύνολο των μηχανισμών που προκαλεί φυσιολογικά την πήξη του αίματος και την αρχική επούλωση τραυμάτων. Η μέτρηση των παραγόντων της πήξεως και του χρόνου προθρομβίνης βοηθά το γιατρό σας να ρυθμίσει τη δόση των αντιπηκτικών σας φαρμάκων. Οι εξετάσεις αυτές είναι πολύ ευαίσθητες και απαιτούν εξειδικευμένη τεχνική και εμπειρία, διότι οποιοδήποτε λανθασμένο αποτέλεσμα μπορεί να παρασύρει τον κλινικό γιατρό σε χορήγηση λανθασμένης δοσολογίας με αποτέλεσμα αιμορραγία ή αντίθετα σε υπερπηκτικό σύνδρομο δηλαδή θρόμβωση.