Οικονομικά Στοιχεία

ΕΜΜ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΓΕΩ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015-1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (28/6/2015-31/12/2015) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 135102351000

Δήλωση Οικονομικών Στοιχείων 2015

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016-1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 135102351000

Δήλωση Οικονομικών Στοιχείων 2016