Βιοχημικές Εξετάσεις

Οι βιοχημικές εξετάσεις που εντάσσονται συμβάλλουν ουσιαστικά στην άμεση διερεύνηση της λειτουργίας του οργανισμού, ελέγχοντας τη λειτουργία των οργάνων του σώματος: νεφρική, ηπατική λειτουργία, έλεγχος λιπαιμικού προφίλ (χοληστερίνη, τριγλυκέριδια, HDL, LDL, ολικά λιπίδια, απολιποπρωτεϊνη Α, απολιποπρωτεϊνη Β, Lp(a) κτλ.).