Προετοιμασία Εξεταζόμενου

Χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία σας πριν απο τις εξετάσεις

Για ορισμένες από τις εργαστηριακές εξετάσεις, απαιτείται ειδική προετοιμασία προ της εξέτασης

Παρακάτω αναφέρονται οι οδηγίες τις οποίες ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει, εκτός αν ο θεράπων ιατρός συστήσει διαφορετικά.

 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Η αιμοληψία γίνεται συνήθως το πρωί. Προτείνεται πάντα οι ασθενείς να προσέρχονται νηστικοί για 10 - 12 ώρες, ώστε να επιτυγχάνονται συγκρίσιμα αποτελέσματα, χωρίς αποκλίσεις που οφείλονται στην πρόσφατη κατανάλωση τροφών, ιδιαίτερα για εξετάσεις που επηρεάζονται άμεσα από την διατροφή. Το προηγούμενο βράδυ ο ασθενής πρέπει να έχει φάει ένα ελαφρύ γεύμα με χαμηλά λιπαρά.

Εαν ο ασθενής βρίσκεται υπο φαρμακευτική αγωγή, γενικά προτείνεται να μετατίθεται τη λήψη των φαρμάκων μετά την αιμοληψία.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU): Aπαιτείται 12ωρη νηστεία, μπορεί όμως να γίνει και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία τουλάχιστον 12 ώρες. Συνιστάται η ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης πριν τον έλεγχο της γλυκαγόνης

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TRIG) : Απαιτείται 12ωρη νηστεία καθώς επίσης να απέχει από τη λήψη αλκοολούχων ποτών για 3 ημέρες.

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT) : Απαιτείται νηστεία για 8 ώρες. Η λήψη καλό είναι να γίνεται πρωινή ώρα.

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (INS) : Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία. Συνιστάται πρωινή αιμοληψία.

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH) : Απαιτείται νηστεία για 8 ώρες και πλήρης ακινησία για 30 λεπτά για αποφυγή του stress.

ΡΕΝΙΝΗ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗΣ (ΟΡΘΙΑ ΚΑΙ ΥΠΤΙΑ) : Δεν πρέπει για 24 ώρες να λαμβάνονται τα εξής : διουρητικά, αντιυπερτασικά, κυκλική προγεστερόνη, οιστρογόνα, στεροειδή, καφεϊνη, licorice.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

  • Πρέπει να προηγηθεί της συλλογής ούρων πλύσιμο των έξω γεννητικών οργάνων με χλιαρό νερό ή πράσινο σαπούνι (να μην χρησιμοποιηθεί αντισηπτικό). Ακολουθεί ξέπλυμα με άφθονο νερό και σκούπισμα με σιδερωμένη πετσέτα ή αποστειρωμένη γάζα.
  • Σε αποστειρωμένο δοχείο συλλέγονται τα πρώτα πρωινά ούρα από το μέσο της ούρησης. Δηλαδή, αφήνουμε τα πρώτα να τρέξουν στη λεκάνη της τουαλέτας και συλλέγεται το μεσαίο ρεύμα ούρων.
  • Κατά προτίμηση συλλέγονται τα πρώτα πρωινά ούρα (απαραίτητη προυπόθεση σε καλλιέργεια ούρων).
  • Πρέπει να προσκομιστούν στο εργαστήριο το συντομότερο δυνατόν από τη λήψη, ειδάλλως τοποθετούνται στο ψυγείο ή σε δροσερό περιβαλλον .
  • Η καλλιέργεια ούρων θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν τη λήψη αντιβιοτικής θεραπείας (τουλάχιστον να έχει μεσολαβήσει 1 εβδομάδα απο τη λήψη αντιβίωσης). Εάν έχει προηγηθεί η λήψη κάποιου αντιβιοτικού θα πρέπει να ενημερώνεται το προσωπικό του εργαστηρίου.

ΚΟΛΠΙΚΟ-ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΥΓΡΟ

Η λήψη μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο κατόπιν συνεννόησης ή απο γυναικολόγο. Οι ειδικοί στυλεοί με υλικό μεταφοράς μπορούν να δοθούν πάντα σε συνεννόηση με το προσωπικό του εργαστηρίου.
Πριν τη λήψη κολπικού απαγορεύεται η λήψη αντιβίωσης από το στόμα ή τοπικά για τουλάχιστον 1 εβδομάδα, καθώς και η χρήση αντισηπτικών τοπικά ή ενδοκολπικής αλοιφής, διότι επηρεάζεται το αποτέλεσμα της καλλιέργειας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Πριν τη συλλογή σπέρματος προηγείται αποχή από εξπερμάτωση 3 - 5 ημερών ή σύμφωνα με την οδηγία του θεράποντος ιατρού. Δεν ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες για μακροχρόνια αποχή γιατί εξασθενίζει το σπέρμα. Πριν τη συλλογή συνιστάται προσεκτικό πλύσιμο με νερό και σαπούνι. Σχολαστικότερο πλύσιμο χρειάζεται όταν απαιτείται καλλιέργεια. Θα πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε λήψη αντιβίωσης για τουλάχιστον 1 εβδομάδα από την καλλιέργεια.

Το σπέρμα συλλέγεται με αυνανισμό και σε ειδικό αποστειρωμένο δοχείο που προμηθευόμαστε από φαρμακείο ή το εργαστήριο. Είναι σημαντικό να μη χαθεί ποσότητα από την αρχή ή το τέλος. Απαγορεύεται η συλλογή σε προφυλακτικό ή με διακεκομένη σεξουαλική επαφή.

Το σπέρμα αφού συλλεγεί πρέπει να μεταφερθεί στο εργαστήριο σε 30 - 40 λεπτά το αργότερο. Η συλλογή πρέπει να γίνεται το πρωί κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο (ραντεβού) ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή του στους απαιτούμενους χρόνους εντός ωραρίου λειτουργίας του εργαστηρίου.

Η ταυτόχρονη συλλογή ούρων για να προσκομισθούν στο εργαστήριο προηγείται της λήψης σπέρματος.